Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: piątek, 03.12.2021r. Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2018

 Walczmy razem o czyste powietrze  

 

Zgodnie z oceną powietrza w województwie małopolskim w roku 2015, którą wykonano dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie w Mieście Mszana Dolna nastąpiły przekroczenia dopuszczalnych wartości pyłów PM 10 oraz PM 2,5 związanych z niską emisją (opalanie starymi piecami lub kotłami węglowymi, duże natężenie ruchu). Przekroczenia te świadczą o konieczności wdrażania na terenie miasta działań zmierzających do obniżenia niskiej emisji, propagujących odnawialne źródła energii, termomodernizacje budynków mieszkalnych oraz wymianę starych pieców na wysokosprawne kotły węglowe lub na biomasę – 5 klasy energetycznej bądź wysokosprawne kotły gazowe.

 

Loading ....

 

Celem poprawy jakości powietrza Miasto Mszana Dolna złożyło wniosek wstępny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego dla poddziałań 4.4.2 oraz 4.4.3 :Obniżenie poziomu niskiej emisji.
Jednym z warunków dla otrzymania dofinansowania jest posiadanie aktualnego dokumentu strategicznego związanego z regionalną polityką energetyczną, dlatego też Burmistrz Miasta Mszana Dolna zlecił wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Mszana Dolna (PGN).


Dokument ten jest już w trakcie konsultacji i opiniowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz innych instytucji.

 

Na dzień 26 listopada(sobota)  zaplanowane jest  spotkanie dla mieszkańców Miasta Mszana Dolna, na którym omówione zostaną zasady skorzystania z programu dotacji dla w/w zadań. Serdecznie zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Kultury, godz. 17.00

 

 

Opracowywany PGN pozwoli Gminie Miasto Mszana Dolna poznać potrzeby mieszkańców oraz pozyskać fundusze na działania takie jak:


· Termomodernizacje budynków użyteczności publicznej
· Wdrażanie inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii
· Wymianę starych pieców na nowe niskoemisyjne kotły
· Modernizację oświetlenia ulicznego
· Utrzymanie dróg w sposób ograniczający wtórną emisję

 

Aktualnie jest tworzona lista rankingowa dla osób chętnych do wzięcia udziału w programie. Jeszcze w tym roku są plany przekazania listy chętnych mieszkańców audytorom energetycznym, którzy będą odwiedzać poszczególne domy celem stwierdzenia spełnienia warunków programu dotacji.

 


Osoby zainteresowane udziałem w programie mogą skontaktować się z pracownikiem Urzędu Miasta Mszana Dolna w Referacie Ochrony Środowiska, pok. 203, tel 18 3310 417 wew. 203

 


Walczmy razem o czyste powietrze!


Nie zwlekaj wymiana kotła czeka prawie wszystkich z nas,

zacznij działać w tym kierunku już teraz.


 

 

 

Red.

 

 

Tekst przeczytany: 2740.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://archiwum.mszana-dolna.eu/walczmy-razem-o-czyste-powietrze.html