Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: poniedziałek, 15.07.2024r. Imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza
 
 

 

Honorowi Obywatele Miasta

Rok 2012
 TERESA  DANGEL  z domu Księżniczka Drucka-Lubecka urodziła się 2 grudnia 1925r. Córka gen. brygady i ostatniego dowódcy Wileńskiej Brygady Kawalerii Konstatntego Druckiego-Lubeckiego. Jest wnuczką Hrabiny Marii Krasińskiej ostatniej dziedziczki Dworu w Mszanie Dolnej. Dzieciństwo i lata młodości spędziła w Mszanie Dolnej. Każdego roku wraca do miejsca swoich młodych lat. Na stałe mieszka w Warszawie. Decyzją Rady Miasta z dnia 26 października 2012 roku otrzymała Tytuł Honorowego Obywatela Miasta Mszana Dolna
 
 Hrabina STEFANIA  KRASIŃSKA  dr nauk matematycznych, żona Hrabiego Mariana Gerarda Krasińskiego. Honorowy Obywatel naszego miasta od dnia 26 października 2012r. Podobnie jak Teresa Dangel wraca do Mszany Dolnej z sentymentem. Odwiedza miejsca związane z rodziną małżonka - park dworski, dwór, ogród i cmentarz parafialny, gdzie spoczywają przodkowie rodu Krasińskich.           
            
Rok 2008
JAN WINTER – urodził się w roku 1953 w Wałbrzychu. Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej i jej pracownikiem naukowo-dydaktycznym w latach 1978-2009. Profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany, inżynier o specjalności inżynieria wodna. Pracownik naukowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wykładowca na Politechnice Wrocławskiej, Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa w Warszawie. Od roku 1998 dyrektor Biura ds Usuwania Skutków Powodzi w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a następnie do roku 2009 Biura ds Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w MSWiA. Koordynator na szczeblu centralnym realizacji projektów odbudowy i modernizacji po powodziach w roku 1997 i 2001. Autor ponad 180 publikacji krajowych i światowych z zakresu inżynierii wodnej, ochrony przed powodzią. Rozmiłowany w górach, szczególnie pokochał Gorce - bardzo często bywa w naszych stronach. Nie rozstaje się z aparatem fotograficznym - jego pasją są zdjęcia przydrożnych krzyży i kapliczek. Zawsze życzliwy sprawom gorczańskich samorządów, chętnie służył swoją fachową wiedzą po katastrofalnych powodziach roku 1997 i 2001. Odegrał niebagatelną rolę przy podziale rządowych środków dla Małopolski - skorzystało na tym także nasze miasto. Zawsze gotowy pośpieszyć z radą i wiedzą przy odbudowie zniszczonej infrastruktury naszych gmin. Na pierwszym miejscu stawia rodzinę - jest szczęśliwym ojcem i dziadkiem. 6 stycznia 2009 roku na uroczystej Sesji Rady Miasta podjęta została uchwała o nadaniu Prof. Janowi Winterowi tytułu Honorowy Obywatel Miasta Mszana Dolna.
 
JÓZEF WARKOCZ – Dyrektor biura ds. Usuwania Skutków Powodzi i Klęsk Żywiołowych w Krakowie

 

Rok 2007
Ojciec  BOGDAN WALICZEKpaulin, urodził się 28 lutego 1960 roku w Oświęcimiu. Tam ukończył liceum ogólnokształcące i w roku 1979 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Po odbyciu studiów filozoficzno-teologicznych 19 maja 1985 roku na Wawelu z rąk Metropolity Krakowskiego Księdza Kardynała Franciszka Macharskiego otrzymuje święcenia kapłańskie i rozpoczyna posługę wikarego w parafiach Archidiecezji Krakowskiej - pracuje w Makowie Podhalańskim, Mszanie Dolnej i Krakowie. W roku 1993 otrzymuje zgodę od Kard. Franciszka Macharskiego, by czarną sutannę kapłana diecezjalnego zamienić na biały habit pauliński. Będąc kapłanem rozpoczyna nowicjat w Żarkach pod Częstochową. Po pierwszych ślubach pomaga w duszpasterstwie, katechizuje w tamtejszej szkole zawodowej. W roku 1997 rozpoczyna posługę na Jasnej Górze, ale już rok później zostaje przeorem nowej wspólnoty paulińskiej we Wrocławiu. W mieście nad Odrą spędza sześć lat, by w roku 2004 znów powrócić na Jasną Górę - zajmuje się duszpasterstwem powołań i młodzieży, podejmuje także zupełnie nowe wyzwanie w Radiu Jasna Góra. W tym samym 2004 roku wspólnota braci Paulinów wybiera o.Bogdana Waliczka na Przeora Jasnej Góry.  Pełni tę funkcję jedną kadencję - w tym okresie wielokrotnie pielgrzymi z Mszany Dolnej spotykają się ze swoim byłym wikariuszem w jasnogórskim Sanktuarium. Na długo pozostaną w pamięci wyjazdy Orkiestry Dętej O.S.P i rzeszy pielgrzymów z Mszany Dolnej zainaugurowane w styczniu 2007 roku przez o. Bogdana i ówczesnego proboszcza mszańskiej parafii św.Michała, ks. Zdzisława Balona. Dziś o. Bogdan Waliczek duszpasterzuje w Warszawie - głosi misje, prowadzi rekolekcje. Często również bywa w naszym mieście. Tytuł Honorowego Obywatela Mszany Dolnej odebrał 12 września 2007 podczas uroczystej Sesji Rady Miasta.
 
Ksiądz ZDZISŁAW BALON –  urodził się 28 listopada 1956 roku we Włosienicy koło Oświęcimia. Lata dzieciństwa i młodości wiąże ze swoją rodzinną miejscowością i parafią św. Michała Archanioła. W roku 1975 kończy Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Oświęcimiu i ze świadectwem dojrzałości zgłasza się do Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. We wrześniu 1975 roku rozpoczyna sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne i formację duchową. Pisze pracę magisterską z teologii praktycznej, a 17 maja 1981 roku na Wawelu z rąk Księdza Kardynała Franciszka Macharskiego przyjmuje święcenia kapłańskie. Pierwszą parafią ks. Zdzisława była wspólnota Nawiedzenia NMP w Suchej Beskidzkiej. Jako wikariusz pracuje potem w Wadowicach, Jabłonce i Krzeszowie, skąd skierowany zostaje do Kolegiaty Akademickiej św. Anny w Krakowie pełniąc funkcję duszpasterza akademickiego w latach 1989-1995. Opuszcza Kraków w roku 1995 i wolą Metropolity Krakowskiego zostaje Proboszczem Parafii M.B. Królowej w Murzasichlu na Podhalu. Wśród górali duszpasterzuje kolejne 7 lat swojego kapłaństwa, by w roku 2002 zastąpić odchodzącego na kapłańską emeryturę ks. dziekana Antoniego Pawlitę w Parafii św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej. W ciągu 5 lat proboszczowania w Mszanie Dolnej daje się poznać jako wspaniały duszpasterz i znakomity gospodarz. Zmienia się otoczenie kościoła - wspólnie z Radą Parafialną podejmuje coraz to nowe zadania remontowe. Nowa posadzka, ogrzewanie kościoła, renowacja ołtarzy, odnowa polichromii, odwodnienie kościoła, nowy parking, zagospodarowanie skarpy kościelnej i brukowane obejście kościoła to tylko niektóre zakończone powodzeniem przedsięwzięcia nowego proboszcza. Latem 2007 roku ks. Zdzisław Balon niespodziewanie dla wszystkich odchodzi z Mszany Dolnej. Dekretem Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza zostaje proboszczem Parafii św. Jana Chrzciciela w Chrzanowie - Kościelcu. Rada Miasta Mszana Dolna w dniu 16 czerwca 2007 roku podjęła uchwałę o nadaniu Księdzu Zdzisławowi Balonowi tytułu Honorowy Obywatel Miasta Mszana Dolna.
 
Kardynał  STANISŁAW DZIWISZ – urodził się 23 kwietnia 1939 roku w Rabie Niżnej. W roku 1957 po zdaniu matury w nowotarskim liceum im. S.Goszczyńskiego wstępuje do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Po sześciu latach studiów i formacji przyjmuje 23 czerwca 1963 roku w Katedrze Wawelskiej z rąk Bpa Karola Wojtyły święcenia kapłańskie. Od roku 1966 aż do października 1978 pełni funkcję kapelana Metropolity Krakowskiego kard. Karola Wojtyły. Po jego wyborze na Stolicę Piotrową 16 października 1978 zostaje osobistym sekretarzem Papieża Jana Pawła II. Funkcję tę pełni do ostatniego dnia życia Ojca Świętego. Papież Benedykt XVI mianuje Bpa Stanisława Dziwisza 3 czerwca 2005 roku Arcybiskupem Metropolitą Krakowskim, a na konsystorzu w roku 2006 podnosi go do godności kardynała. Rada Miasta Mszana Dolna w dniu 21 maja 2007 roku podjęła uchwałę o nadaniu Księdzu Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi tytułu Honorowy Obywatel Miasta Mszana Dolna.
 
MAREK NAWARAurodził się 18 kwietnia 1956 roku w Krakowie. Ukończył studia magisterskie na Akademii Górniczo-Hutniczej i studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1990-98 był wójtem i radnym gminy Zielonki, którą reprezentował także w Sejmiku Samorządowym, pełniąc funkcję jego przewodniczącego. W roku 1997 został posłem na Sejm III kadencji. W listopadzie 1998 roku zrezygnował z mandatu posła i po raz pierwszy objął stanowisko Marszałka Województwa Małopolskiego. Funkcję tę sprawował do roku 2002. W roku 2006 ponownie wybrany radnym wojewódzkim i po raz drugi powołany na stanowisko Marszałka Województwa. 20 lutego 2009 roku uległ ciężkiemu wypadkowi na stoku w austriackich Alpach. Po 35 dniach śpiączki wybudzony powoli wracał do zdrowia. Nigdy jednak nie odzyskał dawnej sprawności. Wrócił do pracy samorządowej, bez powodzenia próbował swoich sił w wyborach samorządowych roku 2010. Zmarł niespodziewanie podczas snu, w nocy 25 maja 2011 roku w swoim domu w Zielonkach. 1 czerwca 2011 roku został pochowany w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. W uroczystościach pogrzebowych wzięła udział delegacja Samorządu naszego miasta z pocztem sztandarowym. Marszałek Marek Nawara na mocy uchwały Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 19 stycznia 2007 roku otrzymał tytuł Honorowgo Obywatela Miasta Mszana Dolna.

 

Rok 2000
Ksiądz Kardynał FRANCISZEK MACHARSKI urodził się 20 maja 1927 roku w Krakowie. Po ukończeniu szkoły powszechnej i zdaniu matury w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie, wstępuje do Wyższego Seminarium Duchownego i po odbyciu studiów 2 kwietnia 1950 otrzymuje z rąk Księcia Kardynała Adama Stefana Sapiechy święcenia kapłańskie. Jest doktorem teologii. W latach 1970-78 był Rektorem krakowskiego Seminarium Duchownego. Funkcję tę pełnił do 30 grudnia 1978 roku, kiedy to z woli nowego Papieża został jego następcą na Stolicy Biskupiej w Krakowie. Święcenia biskupie przyjmuje z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra 6 stycznia 1979 roku. 28 stycznia tego samego roku odbywa uroczysty ingres do Katedry Wawelskiej. Pół roku później,  30 czerwca na konsystorzu Jan Paweł II podnosi swojego następcę na Stolicy św.Stanisława do godności kardynalskiej. Przez 26 lat kard. Franciszek Macharski pełni posługę Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego. W tym czasie wielokrotnie odwiedza Mszanę Dolną, wizytując parafię św.Michała Archanioła. Owocem Jego duszpasterskiej troski jest nowa mszańska wspólnota Bożego Miłosierdzia - Kardynał Franciszek Macharski mianuje jej pierwszego proboszcza, eryguje nową parafię, poświęca plac pod budowę kościoła, wmurowuje kamień węgielny poświęcony na krakowskich Błoniach przez Jana Pawła II. W czerwcu 2005 roku składa na ręce Benedykta XVI rezygnację z kierowania diecezją krakowską. Do sierpnia tegoż roku pełni jeszcze rolę administratora diecezji, by chwilę potem przekazać ją nowemu biskupowi diecezji, którym z woli Papieża Benedykta XVI został abp. Stanisław Dziwisz. Dziś Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski, mimo że formalnie już na emeryturze, wciąż jest obecny w życiu diecezji krakowskiej - uczestniczy w wielu uroczystościach i wielu sam przewodniczy. 29 września 2000 roku Rada Miasta Mszana Dolna przyznała J.E. Księdzu Kardynałowi Franciszkowi Macharskiemu tytuł Honorowy Obywatel Miasta Mszana Dolna. Przyznany Kardynałowi Franciszkowi Macharskiemu tytuł był pierwszym w dziejach Mszany Dolnej.

Tekst przeczytany: 904.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://archiwum.mszana-dolna.eu/honorowi-obywatele-miasta/