Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: niedziela, 28.11.2021r. Imieniny: Jakuba, Stefana, Romy
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2014

 Ruch w wodzie … 

 

W ostatnich dniach do domów wielu mieszkańców naszego miasta zapukali pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Oczyszczalni Ścieków - Spółki „Górna Raba”. Otrzymaliśmy wiele telefonów z prośbą o wyjaśnienie powodu tych wizyt, zatem spieszymy z informacją.

 

Jak Państwo wiedzą, miasto Mszana Dolna otrzymało w roku bieżącym 100% dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowo – budowlanej dla zadania pn.: „Przeniesienie ujęcia wody pitnej wraz z infrastrukturą zlokalizowanego na potoku Szklanówka (dz.ew. nr 5786, 10042/13, 10042/15) w miejsce wolne od zagrożenia ruchami masowymi ziemi – budowa alternatywnych ujęć wody pitnej wraz z infrastrukturą”. Opracowanie tak poważnej dokumentacji wymaga szczegółowego rozeznania zapotrzebowania na wodę w rożnych punktach wodociągu. Planowane do budowy nowe stacje uzdatniania muszą bowiem współpracować z istniejącą infrastrukturą techniczną. Konieczne jest dopasowanie miejsc włączeń, miejsc dystrybucji wody, ciśnień zasilania do punktów odbioru wody. Wizyty pracowników ZGK i Górnej Raby są ściśle powiązane z prowadzeniem działań projektowych, których finalnym efektem będzie zapewnienie dostawy czystej wody, bez ograniczeń, na wiele przyszłych lat.

 

Loading ....

Niejako przy okazji, Zakład Gospodarki Komunalnej dokonuje wymiany wodomierzy. Od zeszłego roku w ponad 160 domach w Mszanie Dolnej, kilkudziesięcioletnie wodomierze zastąpiły nowe urządzenia pomiarowe. Wymiana wodomierzy, w przypadku braku konieczności przeróbki sieci wewnętrznej, jest darmowa. Nowe wodomierze zgodnie z obowiązującymi przepisami są własnością przedsiębiorstwa wodociągowego – ZGK. W wielu przypadkach spotykamy stare wodomierze, zamontowane jeszcze w latach siedemdziesiątych. Ich okres legalizacji dawno minął. Urządzenia te mogą powodować nieprawidłowe odczyty.

 

Wymiana wodomierzy to także okazja do sprawdzenia poprawności wykonania przyłącza, oszacowania wielkości szumów, które mogą mieć związek z awariami na sieci lub mogą być powodowane przez duże prędkości przepływu przy zbyt małych przekrojach przewodów wodociągowych.

 

Kolejnym działaniem jest spisywanie nowych umów z odbiorcami miejskiej wody. W wielu przypadkach jako właściciele nieruchomości figurują osoby nieżyjące, bądź będące poprzednimi właścicielami. Jest to okazja do uaktualnienia danych i podpisania nowych dokumentów. Nowe umowy nie wprowadzają innych stawek cenowych, nie zmieniają praw i obowiązków. Porządkują podstawowe aspekty prawne, zwiększają ilość informacji przekazywanych Państwu, dostosowane są do panującej linii orzecznictwa sądowego. Ich podpisanie nie powoduje żadnych zwiększonych obciążeń finansowych.

 

Loading ....

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zrozumienie naszych działań i nie traktowanie nas jako natrętów i kontrolerów. Wiele lat zaniedbań w infrastrukturze wodociągowej dotyczy również regulacji aspektów naszej z Państwem współpracy. Chcemy, aby nasze wspólne działania które, w efekcie końcowym przekładają się na rozliczenia finansowe były rzetelne, oparte na sprawdzonych i prawidłowych obliczeniach i pomiarach. Ponoszone przez nas wydatki na utrzymanie sieci wodociągowej są finansowane z Państwa opłat. Zrobimy wszystko, aby to rozliczenie było rzeczywiste. Nie może być bowiem przypadku, że uczciwi mieszkańcy ponoszą koszty wody nielegalnie pobranej przez innych. Takie przypadki w ostatnich dniach niestety znów zostały ujawnione. Ze zdumieniem znajdowaliśmy krany zasilane sprzed wodomierza, znajdujemy lokale zaopatrywane w wodę, a pozbawione wodomierzy, znajdujemy magnesy na urządzeniach pomiarowych, wreszcie natrafiamy na zamaskowane obejścia. Rozumiemy potrzebę oszczędności w Państwa budżetach. Rozumiemy potrzebę ograniczania zużycia wody. Nie rozumiemy natomiast przypadków w których przy zamieszkałych np. 5 osobach zużywanych jest miesięcznie 5 m3 wody zamiast … ok. 15m3. Za pozostałe wszakże 10m3 zapłacimy wszyscy. Takie przypadki będą eliminowane – każdy powinien płacić za faktycznie zużytą przez siebie wodę.

 

Prosimy o pomoc i aktywne włączenie się w nasze prace. Będą przypadki bardzo częstych naszych odwiedzin. Poprosimy wówczas o dostęp do wszystkich punktów odbioru. Jeśli będziecie mieć Państwo jakiekolwiek wątpliwości, prosimy dzwonić do nas na nr tel. 18 3310062.

 


Kierownictwo ZGK Mszana Dolna
 

 

 

Tekst przeczytany: 1670.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://archiwum.mszana-dolna.eu/ruch-w-wodzie.html