Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: niedziela, 28.11.2021r. Imieniny: Jakuba, Stefana, Romy
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2018

 Z sesji Rady Miasta 

 

Późnym popołudniem 30 stycznia 2018 r zakończyła się sesja Rady Miasta Mszana Dolna, na której został uchwalony budżet miasta na rok 2018.

 

Na początku Burmistrz Miasta podzielił się informacjami na temat działań podjętych w tym roku, a dotyczyły one :

-rozliczenia robót kanalizacyjnych na ul. Spadochroniarzy,
-kontynuacji prac związanych z dokumentacją na wykonanie dróg na oś. Pańskie oraz łącznika pomiędzy ul, Kolbego i Starowiejską, dokumentacji na kanalizację sanitarną przy ul. Kolbego, ul. Ogrodowej i L. Mroza,
-rozpoczęcia budowy chodnika przy ul. Piłsudskiego łączącego tę ulicę z chodnikiem prowadzącym do szkoły podstawowej nr. 2 ,
-przebudowy przepustu i zabezpieczeniu drogi przed osunięciem się na oś. Zarąbki.
-uzyskania pozwolenia na budowę Miejskiego Ośrodka Kultury na stadionie.

 

Loading ....

 

Poinformował Radę o rozliczeniu prac związanych z uruchomieniem lodowiska na płycie stadionu, które cieszy się dużym zainteresowaniem głównie dzieci i młodzieży i jest atrakcją tego sezonu zimowego. Lodowisko zostało zakupione przez miasto i wraz z pierwszym uruchomieniem koszt jego budowy zamknął się kwotą 220 tysięcy złotych. Lodowisko jest przenośne, ale w niedalekiej przyszłości ma być wbudowane na stałe i wraz ze zmianą band z rekreacyjnych na bandy hokejowe.

 

Loading ....

 

W najważniejszej części sesji Radni omówili projekt budżetu miasta. Pani Skarbnik Miasta Bernadeta Ziemianin omówiła projekt budżetu do którego pozytywną opinie wydała Regionalna Izba Obrachunkowa oraz omówiła zmiany jakie Radni i Burmistrz zgłosili w trakcie prac nad projektem budżetu. Ostatecznie po uwzględnieniu poprawek budżet miasta wynosi po stronie dochodów 31 256 035,62zł, po stronie wydatków 38 077 103,47 zł. W ramach tegorocznego budżetu planowane jest rozpoczęcie budowy Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z salą kinową na 240 miejsc i biblioteką z wykorzystaniem istniejącego budynku na stadionie - inwestycja ta zaplanowana jest na dwa lata-, budowa ścieżek rowerowych wzdłuż rzeki Mszanki (dzięki podpisanej pod koniec roku umowy dzierżawy z Zarządem Wodnym), dalsza rozbudowa budowa kanalizacji obejmująca część ul. Słonecznej oraz ul. Kolbego, Mroza, Ogrodowej. Planowana jest też budowa drogi łączącej ul. Starowiejską z ul. Kolbego.

 

Kontynuacja budowy dróg na oś. Pańskie uzależniona jest od uzyskania pozwolenia na budowę po zakończonym postępowaniem w trybie ZRID (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej) oraz zgodą na przebudowę linii gazociągu, który obecnie przebiega wzdłuż drogi. Panujemy rozpoczęcie przebudowy stadionu lekkoatletycznego, ale zakres prac uzależniony jest od kwoty pomocy finansowej udzielonej przez Starostwo Powiatowe w Limanowej- trwają w tej sprawie rozmowy z Zarządem Powiatu.

 

Burmistrz Miasta przedstawił Radnym stan finansów Miasta porównując go do tego ,który zastał w roku 2014. Dzięki środkom uzyskanym ze sprzedaży mienia został spłacony najdroższy kredyt zaciągnięty w latach ubiegłych i na tej operacji Miasto zyskało 79 tysięcy złotych tytułem odsetek od kredytu.

 

 

Stan Finansów na dzień 31.12.2017 r

środki pieniężne budżetu [zł]

6 539 399,09

w tym subwencja oświatowa za I 2016 [zł]

492 057,00

pozostaje [zł]

6 047 342,09

stan zadłużenia [zł]

4 450 571,36

SALDO

+ 1 596 770,73

 

Stan Finansów na dzień 31.12.2014 r

środki pieniężne budżetu [zł]

2 245 870,58

w tym subwencja oświatowa za I 2015 [zł]

472 069,00

pozostaje [zł]

1 773 801,58

stan zadłużenia [zł]

5 926 007,68

SALDO

- 4 152 206,10

 

 

Jak wyjaśnił Burmistrz Miasta w 2017 roku po spłacie kredytów jeszcze zostało by na koncie miasta ponad 1 596 mln zł, oraz 650 tyś z tytułu zwrotu dotacji na termomodernizację Szkoły nr 1.

 

W 2014 roku miasto miało ujemne saldo środków finansowych ponad 4 152 mln zł gdyż zadłużenie przekraczało stan środków na rachunkach bankowych.

Z takim niekorzystnym bilansem finansowym rozpoczęła się nasza kadencja.

 

Po uchwaleniu jednogłośnie przez Radę budżetu Miasta i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 1018-2030 Rada Miasta podjęła również uchwały dotyczące Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, pozwoli to w najbliższych dniach ogłosić konkurs na zadania tam wymienione.

 

Pod koniec obrad Rada Miasta podjęła uchwałę o odrzuceniu skargi na Burmistrza Miasta Mszana Dolna, którą uznała za bezzasadną.

 

W wolnych wnioskach Burmistrz Miasta poinformował, że został zaproszony w najbliższy piątek tj. 2 lutego do Dyrekcji Dróg w Wojewódzkich w sprawie ustaleń budowy ronda przy ul. Orkana.

 

 

 

Red.

 

Tekst przeczytany: 939.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://archiwum.mszana-dolna.eu/mszana-dolna-aktualnosci-mszana-dolna-aktualnosci-z-sesji-rady-miasta.html