Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: wtorek, 30.11.2021r. Imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2019

 

Zarządzeniem Nr 33/2019 z dnia 3 kwietnia 2019r Burmistrz Miasta Mszana Dolna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 

 

Działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2018r poz.2204 ze zm.) Burmistrz Miasta Mszana Dolna informuje,że sporządzono i podano do publicznej wiadomości na okres od dnia 04.04.2019r do 26.04.2019r wykaz gruntów stanowiących własność Miasta Mszana Dolna przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.


Wykaz obejmuje: dz.ewid. 4904/2, 4904/8 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ  MIASTA MSZANA DOLNA

przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

 

 

 

Oznaczenie nieruchomości wg.księgi wieczystej i ewidencji gruntów

 

 

działka ewidencyjna 4904/2 i 4904/8 obręb Gronoszowa

Kw NS2L/00026927/6

 

Opis nieruchomości

 

działki gruntu położone w Mszanie Dolnej przy ulicy Orkana

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

A 7 UC – tereny usług komercyjnych

 

Czynsz dzierżawny miesięczny

 

 

210,00 złotych netto + należny podatek VAT

 

Sposób przekazania

 

dzierżawa bezprzetargowa  na okres 3 lat na rzecz właściciela nakładów poniesionych na budowę lokalu.

 
Informacje o powyższym wykazie można uzyskać: na tablicy ogłoszeń, osobiście w Urzędzie Miasta pokój 207, telefonicznie pod nr 18 3310059 w.204 lub na stronie internetowej urzędu (zarządzenia).Tutaj pełny tekst zarządzenie opublikowany na BIP Urzędu Miasta Mszana Dolna. 


 

Tekst przeczytany: 322.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://archiwum.mszana-dolna.eu/mszana-dolna-aktualnosci-komunikat-burmistrza-miasta-mszana-dolna-190404.html