Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: niedziela, 28.11.2021r. Imieniny: Jakuba, Stefana, Romy
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2017

 ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 LIPCA 2017 ROKU

 

 

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250) oraz §2 uchwały Nr XXXIII/320/2017 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

 

Burmistrz Miasta Mszana Dolna zawiadamia,

 

że od dnia 1 lipca 2017 r. zmieni się miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 

  • 10,50 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny
  • 18,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny


Zgodnie z treścią przepisów w/w ustawy zmiana stawki opłaty nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. Do właścicieli nieruchomości, zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty.

Pierwszą opłatę w zmienionej wysokości należy wnieść do końca sierpnia 2017 za miesiąc lipiec 2017.

Opłaty dokonane już przez mieszkańców za cały rok 2017, w tym: nadpłaty i niedopłaty będą odpowiednio korygowane.


Należność za odpady komunalne można wnieść:

 

  • w kasie Urzędu Miasta Mszana Dolna, która jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00
  • przelewem na konto Urzędu Miasta Mszana Dolna 67 8808 0006 0010 0000 0563 0037 Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej.
     

 

 

Tekst przeczytany: 1833.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://archiwum.mszana-dolna.eu/zawiadomienie-o-zmianie-oplaty-201707.html