Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: niedziela, 28.11.2021r. Imieniny: Jakuba, Stefana, Romy
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2013

ZARZĄDZENIE Nr 14/2013 BURMISTRZA MIASTA MSZANA DOLNA

z dnia 06.03.2013r.

 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Mszana Dolna w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w 2013r.Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 – z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXX/203/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie rocznego programu współpracy Miasta Mszana Dolna z organizacjami pozarządowymi na rok 2013 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1.
1. Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Mszana Dolna w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, zgodnie z postępowaniem przeprowadzonym w dniu 05.03.2013r. przez komisję konkursową, która dokonała oceny ofert pod względem formalnym i merytorycznym, celem ich zaopiniowania.


2. Złożonych zostało 10 ofert na następujące rodzaje zadań publicznych:
1) Zadanie 1 - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 6 ofert,
2) Zadanie 2 - ochrona i promocja zdrowia, ratownictwo i ochrona ludności – 2 oferty,
3) Zadanie 3 - wypoczynek dzieci i młodzieży - 1 oferta,
4) Zadanie 4 - kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 1 oferta.
 

§ 2.
Wybrano następujące oferty:

1) W ramach zadania 1 - Konkurs ofert na zadania w obszarze - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:
a) Oferent: OGNISKO TKKF „LUBOGOSZCZ”, tytuł zadania publicznego:”XII Turniej Tenisa Stołowego” , wysokość przyznanych środków publicznych:500,00zł.
b) Oferent: OGNISKO TKKF „LUBOGOSZCZ”, tytuł zadania publicznego: „XIV Turniej Tenisa Ziemnego”, wysokość przyznanych środków publicznych:800,00zł.
c) Oferent: OGNISKO TKKF „LUBOGOSZCZ”, tytuł zadania publicznego: „IX Turniej Piłki Plażowej”, wysokość przyznanych środków publicznych:600,00zł.
d)Oferent: OGNISKO TKKF „LUBOGOSZCZ”, tytuł zadania publicznego: „I Slalom Gigant o puchar Burmistrza Miasta Mszana Dolna”, wysokość przyznanych środków publicznych:1.400,00zł.
e) Oferent: Miejsko-Gminny Klub Siatkarski ”Mszanka”, tytuł zadania publicznego: „Trenuję – nie mam czasu na używki”, wysokość przyznanych środków publicznych:700,00zł.

2) W ramach zadania 2 - Konkurs ofert na zadania w obszarze - ochrona i promocja zdrowia, ratownictwo i ochrona ludności:
a) Oferent: Stowarzysznie LAMA – Lokalna Akcja Mszańskich Aktywistów, tytuł zadania publicznego: „Spacer po zdrowie”, wysokość przyznanych środków publicznych:800,00 zł
b)Oferent: Miejsko-Gminny Klub Siatkarski “Mszanka”, tytuł zadania publicznego: „Jestem zdrowy-uprawiam sport”, wysokość przyznanych środków publicznych:1.200,00zł

3) W ramach zadania 3 - Konkurs ofert na zadania w obszarze - wypoczynek dzieci i młodzieży:
a) Oferent: Miejsko-Gminny Klub Siatkarski “Mszanka”, tytuł zadania publicznego: „Sport naszą wspólną pasją”, wysokość przyznanych środków publicznych:1.975,00zł

4) W ramach zadania 4 - Konkurs ofert na zadania w obszarze - kultura i sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
a) Oferent: Stowarzysznie LAMA – Lokalna Akcja Mszańskich Aktywistów, tytuł zadania
publicznego: „Kino letnie edycja 2013”, wysokość przyznanych środków publicznych:2.000,00 zł
 

§ 3.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zamieszczone zostanie w BIP Urzędu Miasta Mszana Dolna, na stronie internetowej Urzędu Miasta Mszana Dolna:www.mszana-dolna.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Mszana Dolna.

 

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Red.

 

Tekst przeczytany: 1274.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://archiwum.mszana-dolna.eu/zarzadzenie-nr-14-2013-burmistrza-miasta-mszana-dolna.html