Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: piątek, 03.12.2021r. Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2014

  Wiosenna ''burza'' na sesji - z chodnikiem w tle  

 

Loading ....

Nic nie zapowiadało, że pierwsza wiosenna sesja Rady Miasta Mszana Dolna będzie mieć tak burzliwy przebieg - wyznaczona na czwartkowy (20 marca) poranek zgromadziła komplet miejskich rajców, byli też dyrektorzy i kierownicy miejskich instytucji, a także dziennikarze lokalnych mediów. Program obrad zakładał aż 20 punktów - większość nie budziła emocji, ale tuż przed przerwą radni mieli potwierdzić, uchwalone w budżecie na 2014 rok, zaciągnięcie dwóch kredytów: pierwszy z nich na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Mszana Dolna na rok 2014 zamykał się kwotą 292.000zł. Po objaśnieniach skarbnika Miasta Bernadety Ziemianin i przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej, radnego Jerzego Karczewskiego, przyszedł czas na głosowanie uchwały. Radni uchwałę podjęli jednogłośnie.

 

Loading ....

Kolejny punkt obrad przewidywał głosowanie uchwały Rady Miasta o zaciągnięciu kredytu na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów - "wartość" tej uchwały była kilkukrotnie wyższa i wynosiła 1.100.000zł. I znów, jak przed każdym głosowaniem radni z innych, oprócz budżetowej, komisji "odpytali" skarbnika i wysłuchali relacji z przebiegu poniedziałkowego posiedzenia Komisji Budżetowo-Gospodarczej, jaką złożył jej przewodniczący, radny Jerzy Karczewski. Do wyjaśnień skarbnika Miasta Bernadety Ziemianin, podobnie jak do relacji przewodniczącego, radni uwag i zastrzeżeń nie wnieśli, nie było też dodatkowych pytań. Na posiedzeniu komisji radni proponowane zmiany w budżecie, a więc i zaciągnięcie kredytów także, zaopiniowali pozytywnie i przegłosowali jednogłośnie.

 

Loading ....

W przyrodzie burzę poprzedzają silniejsze powiewy wiatru, ciemne chmury, błyskawice i pomruki gdzieś z oddali - na czwartkowej sesji podobnych symptomów nie było, nic "burzy" nie zapowiadało. Kiedy więc przewodniczący Rady Miasta Mszana Dolna zapytał kto z radnych jest "ZA" przyjęciem uchwały, doliczono się dziewięciu rąk w górze należących do: Adama Malca, Jana Szynalika, Ireny Łacnej, Agnieszki Rataj, Jacka Wardyńskiego, Adama Wietrzyka, Piotra Cieżaka, Jerzego Karczewskiego i Andrzeja Dudzika. Głosy "PRZECIW" to radni: Bogumiła Cieżak, Joanna Kotarba, Agnieszka Sasal, Artur Widzisz, Jan Stożek i Władysław Broczkowski. Ktoś powie: nic nadzwyczajnego się nie stało, to demokracja w najczystszej postaci. Patrząc na to z boku, bez głębszej wiedzy, tak powiedzieć może. Radni mogą głosować, jak im rozum, rozsądek i wiedza podpowiada, ale kiedy w ich miejsce pojawiają się inne, pozamerytoryczne powody, to ocena takiego zachowania nie jest już tak jednoznaczna.

 

Loading ....

Dzięki obecności na czwartkowej sesji przedstawicieli lokalnych mediów, wielu mieszkańców Mszany Dolnej dowiedziało się już kilka godzin po sesji, że doszło do ostrej wymiany zdań pomiędzy burmistrzem Tadeuszem Filipiakiem i radnym Władysławem Broczkowskim, a szerzej z sześciorgiem radnych, którzy podnieśli w czasie głosowania nad przywołaną wyżej uchwałą ręce na "NIE". Media zwykle nie dociekają szczegółów - news ma być możliwie krótki i "pikantny" w treści, mieć chwytliwy tytuł, a jeśli jeszcze można go okrasić fotografią na której główni uczestnicy debaty "skaczą" sobie do oczu, to sukces murowany. Artykuł na stronie będzie miał kilkaset "wejść", a ton komentarzy jest łatwy do przewidzenia.

 

Loading ....

I tu możnaby postawić przysłowiową kropkę - większość zdecydowała, że kredyt zostanie jednak zaciągnięty i pojawiającemu się w tytule chodnikowi budowanemu przy ul. Krakowskiej, nic nie zagraża. Warto jednak pozostać przed ekranem monitora i dowiedzieć się, co było powodem owej "burzy" na sesji. Musimy w tym celu cofnąć się do pierwszych dni września 2013r. Wtedy to do mszańskiego magistratu dzwoni przedstawiciel krakowskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i pyta, czy samorząd Mszany Dolnej jest przygotowany na wspólną realizację zadania budowy chodnika, zatok i oświetlenia przy drodze wojewódzkiej 968 (ul.Krakowska) W pierwszej chwili odpowiedź była na "NIE" - co prawda mieliśmy już gotowy i uzgodniony projekt budowlany, ale nie było zaplanowanych na ten cel w roku 2013 środków finansowych. Następnego dnia z dyrektorem ZDW rozmawia burmistrz Tadeusz Filipiak i pyta, czy zarządca drogi jest gotów wziąć na siebie wszystkie wydatki jakie się pojawią jeszcze w roku 2013? Gdyby taka zgoda była, to płatności przypadające na rok 2014 wzięłoby na siebie w zdecydowanej większości miasto Mszana Dolna. Ten pomysł znalazł uznanie szefostwa krakowskiego ZDW - kolejnym zatem krokiem było przedstawienie pomysłu Radzie Miasta, ponieważ ta, wtedy jeszcze prawdopodobna inwestycja, w dużej mierze opracowywany już budżet miasta na rok 2014 wywracała.

 

Loading ....

Na kilka dni przed planowaną na 16 września 2013r. sesją, wszyscy radni spotykają się z burmistrzem i skarbnikiem miasta w sali narad. O propozycji krakowskiego ZDW, by jeszcze w IV kwartale 2013 roku rozpocząć inwestycję, o rozłożeniu jej na dwa lata budżetowe i koniecznym w tej kwesti jasnym stanowisku Rady Miasta mówił burmistrz Tadeusz Filipiak. O finansowych skutkach wspólnej z ZDW realizacji inwestycji mówiła skarbnik Bernadeta Ziemianin, nie kryjąc że jedyną szansą na realizację jest zaciągnięcie kredytu w roku 2014. Po dyskusji radni zdecydowali, że odpowiedź na propozycję dyrekcji ZDW ma brzmieć "TAK". W uzasadnieniu pojawiły się głosy, że być może, jeśli odrzucimy propozycję ZDW, to podobna w roku następnym wcale pojawić się już nie musi, a potrzeby budowy tego chodnika nikt nie podważa. W czasie tego samego spotkania radny Władysław Broczkowski dziękował koleżankom i kolegom z Rady Miasta, a szczególnie gorąco radnej Irenie Łacnej, za głosowanie na "TAK" dla inwestycji przy ul. Krakowskiej. To bowiem zadanie odsunęło w czasie budowę "łącznika" ulic Krakowska-Starowiejska biegnącego przez największe mszańskie osiedle.

 

Loading ....

16 września 2013r. Rada Miasta podejmuje uchwałę nr XLI/276/2013 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Małopolskiego poprzez sfinansowanie i przekazanie zadania pn. "Budowa chodnika wraz z zatokami, kanalizacją burzową i oświetleniem ulicznym wzdłuż ul. Krakowskiej (dr.wojewódzka 968)" do kwoty 1.900.000 zł. Na tej samej sesji radni podejmują kolejną "chodnikową" uchwałę o numerze XLI/274/2013, którą zwiększają budżet miasta Mszana Dolna po stronie dochodów/wydatków o kwotę 728.000zł będących dotacją Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego do wspólnego zadania. Kolejna uchwała nosiła sygnaturę XLI/275/2013 i radni przyjmując ją dokonali zmian w Wieloletnim Planie Finansowym poprzez wprowadzenie zadania do tzw. przedsięwzięć na rok 2014. W tej samej uchwale wyrazili zgodę na zaciągnięcie kredytu w 2014 roku w wysokości 1.400.000zł.

 

Loading ....

W takim kształcie projekt budżetu na rok 2014 burmistrz przedkłada w ustawowym terminie (do 15 października) przewodniczącemu Rady Miasta, a ten poddaje go konsultacjom wszystkich stałych komisji Rady Miasta. Przychodzi nowy rok i na 27 stycznia 2014 r. przewodniczący rady Adam Malec zwołuje sesję budżetową - zapisy uchwały budżetowej, kiedy je porównać z projektem budżetu w swojej treści są identyczne, a więc i zapis o planowanym kredycie również. Brzmi on tak: " na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1.107.593,44zł, na sfinansowanie planowanego deficytu finansowanego do kwoty 292.406,56zł." Opinie poszczególnych komisji są dla proponowanego budżetu pozytywne. Wynik głosowania: 15 rajców "ZA" - a więc głosowanie jednogłośne. Po niespełna dwóch miesiącach od tamtego dnia na sesji marcowej o której tu piszemy, sześcioro radnych zmienia nagle zdanie i mówi "NIE" uchwale uszczegóławiającej, w której Rada Miasta ma podjąć decyzję o kredycie do kwoty 1.107.593.44zł. W uchwale ostatecznie ta kwota to 1.100.000zł.

 

Loading ....

Wieloletnia Prognoza Finasowa na rok 2014, przed decyzją radnych podjętą na spotkaniu w pierwszych dniach września 2013 r. tego kredytu nie przewidywała. Gdyby budżet na rok 2014 nie zakładał finansowania budowy chodnika, to wydatki z budżetu byłyby mniejsze o kwotę 1.345.869,04zł. Inaczej mówiąc, mielibyśmy budżet nadwyżkowy, czyli w kasie miasta kwotę pozwalającą spłacić raty wcześniej zaciągniętych kredytów. Tyle historii - sześcioro rajców "zapomniało" o ustaleniach z września, nie chciało też pamiętać o sesji Rady Miasta z 16 września 2013 r. i tej najważniejszej z 27 stycznia 2014 r. Małe znaczenie wg. opozycyjnych rajców mają także opinie wypracowane podczas posiedzeń komisji rady.

 

Loading ....

A co stałoby się, gdyby jednak uchwała nie zyskała aprobaty w głosowaniu na sesji 20 marca br.? Mówiąc najkrócej - nie mielibyśmy pieniędzy na zapłatę należności wynikających z podpisanych umów. Narazilibyśmy się także na zapłatę przewidzianych w umowie tzw. kar umownych za zerwanie kontraktu, o wiarygodności wobec partnerów takich jak Województwo Małopolskie, Powiat Limanowski, ZDW czy GDDKiA nie wspominając. Dobrze, że stało się inaczej - inwestycja nie jest zagrożona. Łagodna zima pozwoliła na prace praktycznie na okrągło, z małymi tylko przerwami. Wartość robót za rok ubiegły zamknęła się kwotą 728.000 zł. To pieniądze w całości pochodzące z kasy Województwa Małopolskiego, a wygospodarowane dzięki oszczędnościom po przetargach ubiegłorocznych. Na ten rok pozostanie do zapłaty reszta kwoty wynikająca z umowy. I tak Województwo Małopolskie dołoży jeszcze 193.787,09zł, zaś Miasto Mszana Dolna 1.152.081.95 zł. Dzięki tej współpracy Mieszkańcy Mszany Dolnej, a szczególnie ul. Krakowskiej i okolic, otrzymają do dyspozycji bezpieczny i oświetlony chodnik oraz wygodne dla kierowców i pasażerów zatoki autobusowe. Na tę inwestycję czekaliśmy sporo lat, minęło kilka samorządowych kadencji - dziś, kiedy prace trwają idą parą, pojawia się nagle działanie grupy radnych, by ten wspólny wysiłek zniweczyć - dziwi jedno, że przewodzi tej grupie radny, który o budowę gorąco zabiegał i z tego okręgu uzyskał mandat radnego...

 

 

Loading ....

 

Red.

 

Tekst przeczytany: 1821.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://archiwum.mszana-dolna.eu/wiosenna-burza-na-sesji-z-chodnikiem-w-tle.html