Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: poniedziałek, 15.07.2024r. Imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2016

 Składanie wniosków Rodzina 500+  

 

 

Informujemy, że wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+) można składać od 1 kwietnia 2016 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej ul. Starowiejska 2 (I piętro, biuro nr 1).

 

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu w wysokości 500 zł co miesiąc. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) – otrzymają świadczenie również na pierwsze lub jedyne dziecko. Program „Rodzina 500 plus”, to pierwsze tak szerokie i systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia przez nie 18 lat. Jego celem jest poprawa sytuacji życiowej rodzin oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w Polsce.

 


Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć:


 - w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej ul. Starowiejska 2,
 - za pośrednictwem Poczty Polskiej,
 - za pomocą systemu teleinformatycznego – e-wniosek będzie można złożyć za pomocą: portalu www.empatia.mpips.gov.pl, Platformy Usług Elektronicznych (PUE) udostępnionej przez ZUS, banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.

 

Uwierzytelnienie podpisu wnioskodawcy przy wniosku elektronicznym odbywa się za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

 
Ubiegając się o świadczenie wychowawcze należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia MR,PiPS z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze (Dz. U. z 2016 r., poz. 214):

 

• Załącznik nr 1 - wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - Word
• Załącznik nr 1 - wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego - PDF

 

Dokumenty wymagane w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko (dotyczące sytuacji dochodowej):

 

  • Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)

• Załącznik  nr 2 - Word
• Załącznik  nr 2 - PDF

 

  • Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego

•  Załącznik  nr 3 - Word
•  Załącznik  nr 3 - PDF

 

  • Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego

•  Załącznik  nr 4 - Word
•  Załącznik  nr 4 - PDF
 

 

Red.

 

 

Tekst przeczytany: 2392.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://archiwum.mszana-dolna.eu/skladanie-wnioskow-rodzina-500.html