Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: wtorek, 30.11.2021r. Imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2010

„Program aktywizacji społeczno - zawodowej
 w Mieście Mszana Dolna"

 

Po raz kolejny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej realizuje projekt pod nazwą „Program aktywizacji społeczno - zawodowej w Mieście Mszana Dolna”, którego głównym celem jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej. Zrealizowanie celu głównego umożliwia wdrożenie następujących celów operacyjnych:

 • zwiększenie odpowiedzialności za własne decyzje i życie zawodowe,
 • zwiększenie zdolności komunikacyjnych,
 • poznanie technik informacyjno – komunikacyjnych,
 • poprawa własnego wizerunku,
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości,
 • rozpoznanie predyspozycji zawodowych,
 • zdobycie umiejętności sprawnego poruszania się na rynku pracy,
 • zwiększenie szans powrotu na rynek pracy.


W latach 2008 i 2009 grupa Beneficjentów Ostatecznych projektu liczyła 11 osób, aktualnie wsparciem w ramach projektu jest objętych 18 osób, zatem od początku realizacji projektu działaniami objęto 29 osób. Wobec Beneficjentów Ostatecznych projektu w bieżącym roku zastosowano działania w ramach instrumentów aktywnej integracji zawartych w trzech modułach stanowiących założenia kontraktu socjalnego. W module I i II brało udział 12 osób dorosłych, moduł III skierowany był do 6 osobowej grupy młodzieży. Poszczególne moduły zawierały następujące zagadnienia:

MODUŁ I - Trening umiejętności społecznych i osobowych

 • Zrozumieć siebie – poznać siebie. [Sesja grupowa oraz warsztaty indywidualne].
 • Samokontrola procesów emocjonalnych (radzenie sobie ze stresem).
 • Kreatywne myślenie i motywacja w sytuacji zmian losowych.
 • Elementarne zagadnienia edukacji prozdrowotnej.
 • Alfabetyzacja cyfrowa – podstawy obsługi komputera.
 • Podstawy zachowań asertywnych w komunikacji międzyludzkiej.


MODUŁ II - Preorientacja zawodowa

 • Przygotowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego.
 • Efektywne poszukiwanie pracy.
 • Wykorzystanie Internetu w sprawnym poruszaniu się na rynku pracy.
 • Kobieta/mężczyzna w biznesie – praktyczne aspekty własnego wizerunku.
 • Zasady właściwej autoprezentacji.


MODUŁ III - Alternatywne formy spędzania czasu wolnego

 • Etyka w wolontariacie.
 • Rozmowa z chorym – symulacje.
 • Asertywność.
 • Zajęcia antystresowe.
 • Opieka pielęgnacyjna – symulacje.
 • Techniki obezwładniania i samoobrony.
 • Szkolenie BHP.


Realizacja modułów I i II odbywała się na bazie Ośrodka Wczasowego „JANDA” oraz siedziby MOPS i zakończyła się 26 czerwca. Zaś realizacja modułu III odbyła się podczas pobytu młodzieży w Pensjonacie Rehabilitacyjno - Rekreacyjnym „ZAGÓRZANKA” w dniach 9 – 13 lipca. Ponadto wszyscy Beneficjenci Ostateczni projektu zostali poddani badaniom lekarskim w związku z ewentualną możliwością zatrudnienia lub podjęcia pracy wolontariusza.


Zespół MOPS pragnie zaprosić osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej do udziału w projekcie w 2011 r.

 

Tekst przeczytany: 3232.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://archiwum.mszana-dolna.eu/program-aktywizacji-spoleczno-zawodowej.html