Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: wtorek, 30.11.2021r. Imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2019

Zarządzeniem Nr 17/2019 z dnia 28 lutego 2019r Burmistrz Miasta Mszana Dolna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.  
 

 

 

 

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ  MIASTA MSZANA DOLNA

przeznaczonych do sprzedaży 

 

 

Uchwała Rady Miejskiej

 

Uchwała Nr XLIX/445/2018 z dnia 16 października 2018r

 

 

Oznaczenie geodezyjne nieruchomości wg.księgi wieczystej i ewidencji gruntów

Powierzchnia (ha)

Numer księgi wieczystej

 

 

działka ewidencyjna 4226/17

powierzchnia 0,0095 ha

użytek gruntowy – RIUVb-0,0008 ha i Lzr-RV-0,0087 ha

 

księga wieczysta NS2L/00023405/0

 

 

Opis nieruchomości

 

niezabudowana działka gruntu o kształcę trójkąta położona na oś.Pańskie

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

E2MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

Wartość netto i stawka podatku VAT

 

 

2 600,00 złotych + należny podatek VAT 23%

 

Sposób zbycia

 

bezprzetargowo na rzecz właścicieli działki ewidencyjnej 10112

 

 

 

Uchwała Rady Miejskiej

 

Uchwała XXVII/175/2008 z 7 lipca 2008r

 

 

Oznaczenie geodezyjne nieruchomości wg.księgi wieczystej i ewidencji gruntów

Powierzchnia (ha)

Numer księgi wieczystej

 

 

działka ewidencyjna 4226/12

powierzchnia 0,5327 ha

 

NS2L/00023405/0

 

Opis nieruchomości

 

 

niezabudowana działka gruntu położona przy ulicy Jana Stachury „Adama”

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

E10 MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami, gdzie przeznaczenie podstawowe to zabudowa mieszkaniowo-usługowa z możliwością wykorzystania całej powierzchni działki pod działalność usługową.

 

Cena wywoławcza netto i stawka podatku VAT

 

 

380 000,00 złotych + podatek VAT w wysokości 23%

 

Sposób zbycia

 

 

przetarg ustny nieograniczony

 


 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIASTA MSZANA DOLNA

przeznaczonych do sprzedaży

 

uchwała

Uchwala Rady Miasta Mszana Dolna nr XLVIII/310/2009 z dnia 21.12.2009r

 opis nieruchomości

 

      niezabudowane działki gruntu

położenie

       Miasto Mszana Dolna obręb ewidencyjny Śródmieście  ul.Leśna

numer księgi wieczystej

 

                                                   NS2L/00025432/2

numer działki

5853/9

 

5853/12

5853/13

5853/14

5853/15

            

powierzchnia w m2

1605

 

1401

1281

2001

1463

1294

 

cena wywoławcza netto

124 500,00 zł

+  podatek VAT 23%

108 700,00 zł

+  podatek VAT 23%

99 400,00 zł

+  podatek VAT 23%

155 200,00 zł

+  podatek VAT 23%

113 500,00 zł

+  podatek VAT 23%

105 000

zl netto

sposób korzystania zgodny z ewidencją gruntów

 

                                                                                          RV

 

przeznaczenie z miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego

C 26 MN/Z – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zieleni urządzonej , gdzie przeznaczenie podstawowe

 obejmuje – usługi zlokalizowane w budynkach mieszkalnych lub w budynkach do tego przeznaczonych , obejmujące :

 usługi pensjonatowe i hotelarskie,agroturystyczne , usługi handlu detalicznego I gastronomii – objęte w części liniami

 rozgraniczającymi ulicy głównej ruchu przyspieszonego o symbolu KDGP i ulic dojazdowych o symbolu KDD.

 

 

 

Sposób zbycia

 

 

                                        przetarg ustny nieograniczony

 


 

Tutaj pełny tekst zarządzenie opublikowany na BIP Urzędu Miasta Mszana Dolna.  

 

 

 

 

 

 

 

Tekst przeczytany: 370.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://archiwum.mszana-dolna.eu/mszana-dolna-aktualnosci-ogloszenie-burmistrza-miasta-mszana-dolna-190228.html