Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: niedziela, 28.11.2021r. Imieniny: Jakuba, Stefana, Romy
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2013

W związku z ogłoszeniem przez Burmistrza Miasta Mszana Dolna otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi w 2013r., informuje się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) o możliwości wskazania osób, które wejdą w skład komisji konkursowej, powołanej przez Burmistrza Miasta Mszana Dolna w celu przeprowadzenia konkursu ofert. 

 

Informuje się również, że w skład komisji konkursowej wchodzą 2-4 osoby reprezentujące organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących te organizacje i podmioty, które przystąpią do konkursu ofert.

O powołaniu osoby do komisji konkursowej decyduje kolejność zgłoszeń.

Za pracę w komisji konkursowej nie przysługuje wynagrodzenie.Osoby można zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2013r.

 

 

Red.

 

Tekst przeczytany: 1144.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://archiwum.mszana-dolna.eu/mszana-dolna-aktualnosci-informacja-dla-organizacji-pozarzadowych.html