Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: piątek, 03.12.2021r. Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2014

 Jednogłośny budżet na 2014 rok - podziękowania dla Pani Sekretarz

 

Loading ....

Drugą część obrad budżetowej sesji Rady Miasta zdominowały finanse gminy na rok bieżący - od 15 listopada 2013 roku radni mogli zapoznać się z projektem budżetu przedłożonym przez burmistrza przewodniczącemu Rady Miasta. Zwyczajowo odbywa się to tak, że przewodniczący stałych komisji Rady zwołują posiedzenia na których projekt budżetu jest gruntownie badany i dyskutowany. W stosownym czasie swoje uwagi zgłaszają do Komisji Budżetowej - w posiedzeniu winni uczestniczyć wszyscy szefowie pozostałych komisji Rady Miasta. Opinia Komisji Budżetowej przedkładana jest przewodniczącemu Rady Miasta, a ten z kolei przekazuje ją burmistrzowi. Burmistrz zaś może z własnej inicjatywy oraz na podstawie wniosków zawartych w opiniach zaproponować autopoprawki do przedłożonego projektu. Tym razem uwag nie było, nie było też autopoprawek - po odczytaniu trzech pozytywnych uchwał Regionalnej Izby Obrachunkowej budżet na rok 2014 został poddany pod głosowanie. Wzięli w nim udział wszyscy radni - cała "15" jednogłośnie opowiedziała się na TAK dla zaproponowanej "finansowej mapy miasta" na bieżący rok. A jak wygląda budżet Mszany w liczbach? Dochody budżetu ogółem: 21 425 266,55zł. Wydatki budżetu ogółem: 21 717 673,11zł. Deficyt: 292 406. 56zł. Wydatki majątkowe: 3 457 019,11zł. Zadłużenie: 5 934 007, 68zł (w stosunku do dochodu ogółem to 27,7%).

 

Loading ....

Jeszcze w minionym roku pojawiły się informacje o planowanych przez wojewodę małopolskiego zmianach w systemie funkcjonowania pogotowia ratunkowego w Małopolsce - zmiany niestety nie idą w dobrym kierunku. Nie wdając się w szczegóły, nowe porządki w systemie sprawią, że  na terenie powiatu limanowskiego do dyspozycji pacjentów będzie tylko jedna karetka typu "S" - czyli na jej pokładzie będzie dwóch ratowników medycznych i lekarz. Taki zespół dziś stacjonuje w pomieszczeniach udostępnionych przez O.S.P Mszana Dolna. Po reformie systemu, który musi jeszcze zatwierdzić Ministerstwo Zdrowia, w mszańskiej karetce obsługującej mieszkańców trzech naszych gmin, miejsce lekarza zajmie trzeci ratownik medyczny. Z proponowanymi zmianami nie godzą się przedstawiciele samorządów lokalnych - swoje stanowisko w piśmie wyraził już Zarząd Powiatu Limanowskiego, a podczas ostatniej sesji Rezolucję w tej sprawie podjęła Rada Miasta Mszana Dolna. Jej treść zostanie przekazana Wojewodzie Małopolskiemu Jerzemu Millerowi.

 

Loading ....

Przed zakończeniem obrad samorządowcy pożegnali odchodzącą na emeryturę Sekretarz Miasta Panią Zofię Łabuz - w mszańskim magistracie przepracowała prawie 42 lata. Swoją przygodę urzędniczą rozpoczęła 1 lipca w roku 1972 - została zatrudniona na stanowisku referenta Urzędu Miasta i Gminy Mszana Dolna. W roku 1980 zostaje kierownikiem wydziału Ogólnego i Planowania. Z nowym 1992 rokiem Zofia Łabuz obejmuje stanowisko Sekretarza Miasta, zaś od 2 czerwca 1993 roku jest zastępcą burmistrza. W lipcu 1994 roku burmistrz powierza Zofii Łabuz pieczę nad Biurem Rady Miasta - jako inspektor pracuje na tym stanowisku przez ponad 5 lat. 27 września 1999 roku zostaje powołana na stanowisko Sekretarza Miasta, by od 1 stycznia 2003 roku pełnić równocześnie funkcję zastępcy burmistrza. Ostatni zawodowy etap p. Zofii Łabuz to znów "sekretarzowanie" - 17 stycznia 2007 roku wraca niejako na najczęściej zajmowany fotel. Sekretarzem Miasta będzie do ostatniego dnia swojej urzędniczej kariery - 31 stycznia 2014 roku przejdzie na emeryturę. Bukiet kwiatów od radnych wręczył przewodniczący Rady Miasta Adam Malec, zaś w imieniu urzędników podziękował burmistrz Tadeusz Filipiak. Ciepłe słowa odchodząca Pani Sekretarz usłyszała też od wicestarosty limanowskiego Franciszka Dziedziny. Pani Sekretarz, dziękujemy !
 

 

 

Red.

 

Tekst przeczytany: 1881.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://archiwum.mszana-dolna.eu/jednoglosny-budzet-na-2014-rok-podziekowania-dla-pani-sekretarz.html