Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: piątek, 03.12.2021r. Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2014

 INFORMACJA ''PIERWSZY DZWONEK'' – i co dalej? Zgodnie z Miejskim Programem Osłonowym w zakresie realizacji projektu „Pierwszy dzwonek” polegającego na udzieleniu wsparcia dla uczniów z rodzin wielodzietnych zamieszkujących miasto Mszana Dolna, powołanym w drodze Uchwały Rady Miasta Mszana Dolna Nr L/355/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r.  

– informuję, że wnioskodawcy którzy złożyli w Urzędzie Miasta w Mszanie Dolnej deklarację uczestnictwa w projekcie „Pierwszy dzwonek” zobowiązani są dostarczyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej faktury / rachunki za dokonane zakupy stanowiące wyprawkę szkolną dla swoich dzieci.
 

Przykładowa lista artykułów objętych wsparciem:


1) podręczniki wymagane programem nauczania na rok szkolny 2014/2015,
2) zaszyty, okładki, bloki techniczne i rysunkowe, papier kolorowy,
3) przybory szkolne: piórniki, długopisy farby, kredki, nożyczki, flamastry,
4) elementy stroju gimnastycznego: buty sportowe, strój gimnastyczny – po jednym komplecie na ucznia,
5) plecak lub tornister – 1 sztuka na ucznia.

 Ponadto po zgłoszeniu się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wnioskodawcy dokonają:

- uzupełnienia oświadczenia o wydatkowaniu wsparcia,
- podania numeru konta bankowego, na które zostanie przekazane dofinansowanie.

 


Celem uzupełnienia w/w dokumentów zapraszam do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej ul. Starowiejska 2, I piętro.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt pod nr telefonu 18 33-10-084.
 

 

 

Z upoważnienia Burmistrza
Miasta Mszana Dolna     

(-) Sabina Kogut           
KIEROWNIK MOPS        

Wsparcie finansowane jest z dotacji celowej przyznawanej na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego przez Województwo Małopolskie i ma na celu zwiększenie szans edukacyjnych uczniów z rodzin wielodzietnych 4+.

 

Tekst przeczytany: 1330.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://archiwum.mszana-dolna.eu/informacja-pierwszy-dzwonek-icodalej.html