Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: wtorek, 30.11.2021r. Imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności » Archiwum 2010

ZAWIADOMIENIE


Działając na podstawie art.20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.)


z w o ł u j ę


I inauguracyjną sesję Rady Miasta Mszana Dolna VI kadencji na dzień 1 grudnia 2010r. (środa) na godzinę 10.00.

 

Sesja odbędzie się w Sali Narad Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej przy ul.Piłsudskiego 2.


Sesję poprzedzi Msza Św. o godz. 9.00 w Kościele Św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej.


Porządek obrad I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna:
1. Otwarcie I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.
2. Złożenie ślubowania przez Radnych.
3. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Mszana Dolna:
     a) zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady
     b) powołanie komisji skrutacyjnej
     c) przeprowadzenie głosowania przez komisję skrutacyjną
4. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Mszana Dolna:
     a) zgłaszanie kandydatów
     b) przeprowadzenie głosowania przez komisję skrutacyjną
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad I inauguracyjnej sesji Rady Miasta Mszana Dolna.


 

Tekst przeczytany: 1237.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://archiwum.mszana-dolna.eu/i-inauguracyjna-sesja-rady-miasta-mszana-dolna-vi-kadencji.html