Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: wtorek, 09.08.2022r. Imieniny: Klary, Romana, Rozyny
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Ogłoszenia

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej informuje, iż od dnia 11 kwietnia br. została uruchomiona nowa usługa – Portal CRM - zdalna rejestracja. Usługa ta umożliwia osobom zamierzającym zarejestrować się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy zainicjowanie kontaktu z urzędem przy pomocy własnego komputera podłączonego do sieci Internet.

Wstępnej rejestracji można dokonać poprzez stronę internetową www.pup.limanowa.pl w zakładce „Zdalna rejestracja ONLINE” w kategorii DLA BEZROBOTNYCH . Po zalogowaniu na Portalu CRM i wybraniu opcji „Rejestracja w PUP Limanowa” należy wypełnić odpowiednie pola formularza, tj.:

- dane identyfikacyjne,
- oświadczenie bezrobotnego (w przypadku zaznaczenia w oświadczeniu bezrobotnego opcji „TAK” w którymkolwiek pytaniu od 2-15 system blokuje możliwość rejestracji jako osoba bezrobotna, a umożliwia rejestrację jedynie jako osoba poszukująca pracy),
- adres zameldowania (stały, tymczasowy, korespondencyjny),
- dane dotyczące wykształcenia (nazwę szkoły, kierunek, specjalizację itp.),
- znajomość języków obcych oraz stopień ich znajomości,
- zawody (wyuczone i wykonywane) oraz staż pracy w przypadku zawodu wykonywanego,
- uprawnienia i umiejętności,
- adres e-mail.


Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych. W przypadku błędów należy dokonać korekty.


Następnie aplikacja Portal CRM automatycznie wyznaczy wizytę w PUP, tj. termin stawienia się na wizytę, datę i godzinę, miejsce w urzędzie celem złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej finalizując ty m samym proces rejestracji.


Po naciśnięciu opcji „Dokumenty wymagane do rejestracji”, w zależności od statusu osoby rejestrującej się, otworzy się okno z wykazem wszystkich dokumentów, jakie należy zabrać ze sobą, aby proces rejestracji mógł być pozytywnie zakończony. Jeżeli w momencie rejestracji został podany adres e-mail, to jednocześnie ww. informacje zostaną wysłane na wskazany adres.

 

UWAGA!
Trzeba pamiętać, aby zatwierdzić podany przez system termin wizyty zielonym przyciskiem.Status bezrobotnego lub poszukującego pracy zostanie przyznany po poświadczeniu, w dniu wizyty w urzędzie, przez bezrobotnego lub poszukującego pracy własnoręcznym podpisem prawidłowości danych i oświadczeń zamieszczonych w karcie rejestracyjnej.W przypadku niestawienia się w PUP na wizytę rejestracyjną w wyznaczonym czasie lub nieprzedłożenia wymaganych do rejestracji dokumentów wszystkie podane uprzednio dane osobowe zostaną usunięte z ewidencji, a ponownej rejestracji przez Internet można dokonać dopiero następnego dnia.Dla osób będących w ewidencji urzędu Portal CRM umożliwia poprzez funkcję „Beneficjent PUP Limanowa”:
 - sprawdzenie terminu najbliższej zaplanowanej wizyty,
 - uzyskanie informacji o ofertach pracy dostępnych w urzędzie, wraz z informacją o procentowym ich dopasowaniu do posiadanych przez osobę zainteresowaną kwalifikacji oraz możliwością wydruku lub  wysyłania ofert na wskazany adres e-mail.

 

Tekst przeczytany: 3581.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://archiwum.mszana-dolna.eu/elektroniczna-rejestracja-bezrobotnych.html